Úvod

Turistický oddíl Devítka byl založen 8.5.2002 na počest legendární hospody u 9., která byla zbourána na podzim roku 1995.

8.5.2002 byl samozvaným náčelníkem Jožinkem svolán zakládající oddíl k historicky prvnímu výstupu na Janovu horu. Každý dostal přiděleno číslo a registrační průkaz.

A tak byla založena osada T.O.9.

Zde jsou kontakty na vrcholné představitele oddílu:

Náčelník

Grúň Jan
č. 122
+420 732 161 306

Emeritní náčelník

Ratajský Josef
č. 1
+420 603 482 316

Vicenáčelnice

Hiršová Lenka
č. 85
+420 776 437 611

Plánovač pochodů

Pazdera Roman
č. 156
+420 608 438 480

Správce IT

Polášek Jiří
č. 99
+420 604 745 314

Toto jsou nové stránky, na kterých najdete seznam osadníků, stav pokladny, účast na pochodech a fotky z nich, stanovy oddílu atd. Byl změněn způsob zobrazování pochodů z prostého seznamu na řazení podle jednotlivých turistických sezón a zabudována webová galerie pro jednodušší a pohodlnější procházení fotek.

Pokud je po načtení stránky zjevné, že se stránka nezobrazuje správně, je potřeba provést tzv. tvrdý refresh. Ten provedete klávesovou zkratkou závisející na prohlížeči a systému, který používáte.

Chrome
Ctrl + F5
Firefox
Ctrl + Shift + R
MS IE/Edge
Ctrl + F5
Chrome
Command + Shift + R
Firefox
Command + Shift + R
Safari
Option + Command + E
29.1.2020

Byla změněna podoba a umístění menu z levé strany do pruhu pod úvodní obrázek a přidáno několik dalších funkcí.

Prosinec 2020

Na počest již zaniknuvší legendární zlínské dixielandové kapely Jazzzub's vytvořen archiv videozáznamů z jejich vystoupení. Archiv najdete zde.

16.11.2021

Byla přidána funkce "vyhledávání" osadníků podle jména. Po zadání jména budou všechny řádky, které neopovídají zadanému textu (jménu) skryty. Také byla změněna barva hlavičky tabulky a po kliknutí na označení sezóny (první řádek) dojde k přesměrování na seznam pochodů dané sezóny.

22.11.2021

Bylo na pravou stranu stránky s pochody přidáno tlačítko, kterým se přepnete na seznam pochodů. Na této stránce je opět tlačítko, kterým se přepnete zpět do zobrazení pochodů ve formě galerie. Stránka se seznamem pochodů byla rovněž upravena. Odkazy na jednotlivé sezóny byly nahrazeny tlačítky. Řadu tlačítek lze posouvat do stran aby byla dostupná všechna.

30.11.2021

Byla změněna grafická podoba zobrazení sezón na stránce s pochody a jednotlivých pochodů v dané sezóně. Místo fotky s popisem byly vytvořeny zelené "karty" obsahující kromě fotky, názvu pochodu a data konání i počet účastníků. U zobrazení sezón je pod označením sezóny počet akcí pořádaných daný rok.

29.1.2022

Přidán první pochod, u kterého jsou jednotlivé sekce (zvadlo, účast, fotky) zobrazeny po kliknutí na příslušné tlačítko pod nadpisem.

21.3.2022

Aktualizovány telefony na členy štábu. Při prohlížení na mobilu se po kliknutí na telefonní číslo dá rovnou volat.

24.12.2022

Byl změněn způsob zobrazení turistických sezón na stránce Pochody. Po jejím prvním načtení jsou nyní sezóny seřazeny od nejnovější po nejstarší. Přepínání mezi vzestupným a sestupným zobrazením se provádí tlačítky (Od nejnovější / Od nejstarší) mezi statistikou a samotnými náhledy jednotlivých sezón.

2.1.2023

Kompletně přepracována stránka Osadníci. Na ní je možno zobrazit u každého osadníka konkrétní pochody a valné hromady, jichž se zůčastnil. Zobrazen je také celkový počet účastí. Více infomrací viz nápověda vpravo nahoře pod tlačítkem "?". Na klasickou velkou tabulku osadníků s počty účastí v jednotliých sezónách se přepíná tlačítkem vpravo nahoře vedle nápovědy.

27.2.2023

Byla přepracována stránka Pokladna. Kromě nového designu je nyní možné zobrazit i jednotlivé transakce v pokladně, a může tak v podstatě sloužit jako online pokladní deník.

21.4.2023

Byl ke galerii a seznamu přidán další způsob zobrazení pochodů a to zobrazení v podobě kalendáře. Každá ikonka znázorňuje jednu akci zasazenou do tabulky kalendáře podle data konání. V případě pochodů je to ikonka batohu, v případě valných hromad ikonka "troubelky". Po přemístění kurzoru myši nad ikonku se zobrazí datum konání a název akce a po kliknutí na ikonku dojde k načtení příslušné stránky. Přepínání mezi jednotlivými zobrazeními se provádí trojicí tlačítek v pravém horním rohu stránky vedle nadpisu. Výchozí řazení sezón je od nejstarší, ale kliknutím na buňku vlevo nahoře ve sloupci s ozančením let se dvěma šipkami lze přepnout na řazení od nejnovější sezóny (a zpět).

14.12.2023

Byla publikována nová verze karet znázorňujících turistické sezóny a jednotlivé pochody. Nyní mají všechny jednotnou výšku, celá jejich plocha funguje jako odkaz (nikoliv pouze obsažený text a obrázky), do náhledové fotky byl přidáno okýnko s počtem fotek z daného pochodu (náhledová fotka + počet v okýnku) plus malý efekt při najetí kurzorem na okraj karty. Mezi sezónami a také mezi pochody počínaje sezónou 2022 lze nyní listovat nejen pomocí tlačítek se šipkami v horních rozích, ale také pomocí kurzorových kláves [doleva] a [doprava] na klávesnici.

4.1.2024

Byla přepracována stránka Osadníci. Pro zobrazení pochodů osadníka je nyní potřeba na jeho řádek v seznamu vlevo kliknout, nestačí pouze přesunout kurzor. Zamezí se tak nechtěnému přeblikávání při přesouvání kurzoru. Dále v horním zeleném pruhu nad seznamem absolvovaných pochodů je nyní číslo a jméno osadníka, celkový počet akcí, kterých se zúčastnil a počet účastí v aktuální sezóně (vynecháno u zemřelých osadníků). Na stránce s velkou tabulkou byla provedena úprava tak, aby sloupce ve dvou zelených řádcích nahoře měli stejnou šířku jako zbytek tabulky. Také byl změněn efekt při najetí kurzoru na text, jež slouží jako odkaz (viz např. odkaz na stránku "Osadníci" v úvodu).

17.1.2024

Velká tabulka s osadníky dostala užitečnou funkci. Řádky (osadníky) je nyní možno řadit podle kritérií v jednotlivých sloupcích, tedy podle čísla, jména, počtu pochodů v konkrétní sezóně a celkového počtu pochodů. Toto řazení se provádí kliknutím na buňku v záhlaví s požadovaným údajem, takže např. po kliknutí na buňku s názvem "Jméno" dojde k seřazení řádků podle abecedy (nejdříve vzestupně A-Z, po dlaším kliknutí sestupně Z-A), po kliknutí na "=" se řádky seřadí podle celkového počtu pochodů (nejdřív 0-max, pak max-0) atd. Výchozí zobrazení po načtení stránky je stále podle čísla vzestupně.

29.1.2024

Byla přidána funkce filtrování aktivních osadníků na stránce Osadníci. Ta se skrývá za tlačítkem s panáčkem s batohem na zádech vedle nadpisu stránky. Po jeho aktivaci dojde v seznamu vlevo ke skrytí osadníků, jež v aktuální sezóně nemají žádnou účast. Vypnutí filtru se provádí opětovným kliknutím na tlačítko. Na aktivní filtr je uživatel upozorněn vykřičníkem v tlačítku vedle panáčka a trvalým probarvením tlačítka. Také byla přidána animace šipky v pruhu s právě aktivním osadníkem a lehce změněna podoba rámečků s počty účastí v zeleném pruhu nad seznamem pochodů jednotlivých osadníků. Dále došlo k aktualizaci stanov na verzi, jež byla schválena na 18. VH.

Ikony od icons8.com.

Odpočet od pquina.nl.

Třídění osadníků od DataTables.

Nabídka oddílových propagačních předmětů

placka

na klíče nebo na krk

průměr 45 mm

materiál PETG

přívěšek

1 otvor pro pověšení na klíče

rozměry 90 x 21 mm

materiál PETG

štítek

2 otvory pro připevnění

rozměry 92 x 21 mm

materiál PETG

Všechny druhy propagačních předmětů mohou být buď v univerzálním provedení s webovou adresou oddílu nebo v osobním provedení s registračním číslem osadníka.

Cena univerzálního provedení je 30,- Kč, cena osobního 40,- Kč bez ohledu na druh (placka/přívěšek/štítek)

Jak postupovat v případě zájmu o některý z těchto předmětů? Stačí mi (správci webu "Škopíčkovi") poslat zprávu, ve které bude jasně specifikováno, kdo a co objednává, já dané předměty vytisknu na své 3D tiskárně a donesu na červnový nebo zářijový pochod a pak na valnou hromadu, kde dojde k předání. Nebudete-li se zmíněných akcí účastnit, můžete si objednané předměty vyzvednout během jiných akcí u ostatních členů štábu (náčelníka nebo plánovače pochodů), kterým nevyzvednuté předměty předám.

Ve zprávě musí být uvedeno, kdo předměty objednává, jaký druh požaduje (placka/přívěšek/štítek), v jakém mají být provedení (univerzální/osobní) a kolik kusů. V případě osobního provedení přidejte také číslo osadníka (nemusí se vždy shodovat s číslem objednávajícího, např. pokud by to měl být dárek). Ke kontaktování můžete použít následující nástoje:

Počet osadníků v jednotlivých sezónách
Stručná historie oddíluDne 19.12.2009 byla na 5. Valné hromadě schválena novelizace stanov, která nahradila orgán "Revizorka spodního prádla" orgánem "Zdravotnice oddílu", "Štáb oddílu" byl nahrazen orgánem s názvem "Správce internetových stránek" a "Orgán bez portfeje" orgánem "Producentka tištěné propagace". Všechny tyto změny byly jednohlasně schváleny všemi osadníky, jež se valné hromady zúčastnili.

Na Valné hromadě v roce 2010 byla ustanovena funkce "Plánovač pochodů", do které byl jmenován Josef "Bob" Bobalík, číslo 28.

17.12.2011 na 7. Valné hromadě oddílu byl náčelníkem předložen návrh na zvýšení starovného o deset korun, který byl Valnou hromadou schválen, takže od sezóny 2012 je startovné na pochodech 20,-Kč pro osadníky a 30,-Kč pro hosty.

21.12.2013 došlo ke změně na pozici pokladníka oddílu. Po dlouhých letech poctivé práce byl Jan Polášek, číslo 16 ve funkci nahrazen osadníkem číslo 45 Petrem "Fousem" Hasalou. Stalo se tak na 9. Valné hromadě a to z důvodu dlouhodobě špatného zdravotního stavu dosavadního pokladníka.

Osud bohužel nešetří ani členy našeho štábu. Dne 1.1.2014 se na věčný pochod vydal náš pokladník Jan "Škopek" Polášek, číslo 16. Čest jeho památce!

Na 10. Valné hromadě 27.12.2014 došlo ke změně v obsazení hned dvou orgánů.

Po čtyřech letech poctivého plánování byl na pozici nového plánovače pochodů zvolen Jan "Ventill" Grúň, číslo 122 a nahradil tak Josefa "Boba" Bobalíka s číslem 28.

Na pozici pokladníka oddílu byl Petr "Fous" Halsala s číslem 45 vystřídán Jiřím "Škopíčkem" Poláškem, číslo 99. (ilustrační foto)